Svedemar-cmyk.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

Affärsidé

Min affärsidé är lika enkel som självklar. Jag ska bidra till att mina kunders stora och komplexa projekt lyckas. Det innebär att jag ska för:

  • projektägare som vill fatta rätt projektbeslut och känna sig trygga under genomförandet
  • projektledare som vill framgångsrikt genomföra ett projekt

bidra till att deras stora och komplicerade projekt lyckas genom att förbereda, leda och dokumentera seminarier för riskhantering så att de:

  • har bästa möjliga beslutsunderlag inför viktiga projektbeslut
  • kan identifiera, rangordna och hantera de största tids- och kostnadsriskerna i projektet

I andra hand ska jag för projektägare, projektledare och projektmedarbetare bidra med metodstöd för erfarenhetsåterföring av deras senast genomförda projekt så att projektarbetet nästa gång blir ännu effektivare.

Copyright © Svedemar Konsult AB