Svedemar-cmyk.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

Björn Svedemar

Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med projekt i olika roller och inom många olika branscher. Jag har mer än 25 års erfarenhet som konsult. Affärsidén är att bidra till att mina kunders projekt lyckas. Som civilingenjör inom samhällsbyggnad (f d väg och vatten) är jag teknisk generalist. Mina projektuppdrag har därför oftast ett tekniskt innehåll.

Jag är intresserad av allt som får en tillfällig grupp av specialister att samarbeta effektivt mot ett gemensamt projektmål. Jag arbetar gärna med riskanalyser där ett projekts nyckelpersoner tillsammans med mig hanterar allt som annars skulle kunna få deras projekt att bli försenat eller kosta för mycket.

Copyright © Svedemar Konsult AB