Svedemar-cmyk.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

Hur går det till?

Normalt arbetar vi under två intensiva dagar i ostörd miljö med övernattning på en konferensanläggning.

Deltagarna väljs så att gruppen innehåller alla de kompetenser vi behöver för att göra en bra analys och åtgärdsplaner. En övre gräns är ca 15 personer. Förberedelser görs i en mindre grupp.

Seminarieledaren svarar för metodkunnandet och metodpresentation samt förbereder, leder genomförandet, gör beräkningar och dokumentation.

Copyright © Svedemar Konsult AB