Svedemar-cmyk.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

Kännetecken

Metodens kännetecken, som skiljer den från vanliga kalkyl- och planeringsmetoder, är:

  • Osäkerhet - vi accepterar att det finns osäkerheter, synliggör dem och använder dem för att förbättra projektet​
  • Bedömningsteknik - vi ger tre indatavärden (minimum-troligt-maximum) istället för, som normalt, ett värde
  • Överblick (top-down) - vi fokuserar på helheten och överblicken. Vi detaljerar bara där metoden pekar på att det behövs
  • Generella villkor - hanterar de osäkerheter/förutsättningar som är gemensamma för flera kalkylposter/aktiviteter

Copyright © Svedemar Konsult AB