Svedemar-cmyk.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

När används metoden?

Metoden används i alla tänkbara planerings-, kalkylerings- och beräkningssituationer. Överallt där det går att beskriva ett projektmål och det finns osäkerheter i genomförandet och förutsättningarna. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Metoden används för alla typer av projekt och i alla projektskeden. I tidiga skeden gör metoden stor nytta när både osäkerheten och möjligheten att påverka är som störst.

I många företag är riskanalysen och åtgärdsplanerna en normal del av projektprocessen. Där gör man  riskanalyser både inför viktiga beslut och återkommande under genomförandet .

Copyright © Svedemar Konsult AB