Svedemar-cmyk.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

Ordet riskanalys

Ordet ”riskanalys” betyder olika saker beroende på vad man arbetar med. För en finansanalytiker har ordet en annan innebörd än för en person som arbetar med t ex trafiksäkerhet.

För mig handlar riskanalys om allt som kan göra att ett projekt blir försenat eller kostar för mycket.

Egentligen borde det heta ”osäkerhetsanalys”. Det handlar ju om att hantera både risker och möjligheter.

Men ordet riskanalys är så inarbetat att jag använder det.

  Copyright © Svedemar Konsult AB