Svedemar-cmyk.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

Referenser

Ett av de kännetecken jag vill ha är att vara diskret. Det innebär att jag aldrig pratar om mina kunder eller mina uppdrag utan att ha kundens tillstånd. På begäran kan jag förstås ordna kontakt med lämpliga referenspersoner.

Jag har medverkat i många stora och komplexa infrastrukturprojekt t ex vägar, järnvägar, spårvägar, depåer, tunnlar, sänktunnlar, broar, telekommunikationer, fjärrvärme- och elförsörjning samt naturgasnät. Andra typer av byggprojekt är fastighetsutveckling, kontorsfastigheter och gallerior. Jag har även arbetat inom andra branscher

t ex IT, telekom och produktutveckling inom mekanisk industri. Det mest exotiska exemplet är utvecklingen av ett implantat för människokroppen i ett bioteknikföretag.

Det sammanlagda värdet av de kalkyler jag medverkat i överstiger 500 miljarder SEK.

Den sammanlagda projekttiden för tidsanalyserna är mer än 240 år.

Copyright © Svedemar Konsult AB