Svedemar-cmyk.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

Resultat

Successivmetoden finns i två varianter:

  • Successiv kalkylering där fokus är på slutkostnaden och kostnadsriskerna
  • Successiv tidsanalys där fokus är på projekttiden och tidsriskerna

I projekt med strikt deadline, krav på tidiga intäkter eller med komplicerade tidsberoenden mellan aktiviteterna gör tidsanalysen mest nytta. I projekt med stort kostnadsfokus passar den successiva kalkylen bäst. I många projekt gör man både kostnads- och tidsanalyser. Resultatet från en successivanalys består av två delar:

  • ett dokumenterat resultat (leveransmål, slutkostnad, projekttid, osäkerheter, åtgärder mm)
    Successiv kalkyl            Läs mer»
    Successiv tidsanalys     Läs mer»
  • "bonuseffekter" bl a i form av överblick och samsyn inom hela projektgruppen

     Delar av resultatet presenteras grafiskt. Det gör presentationen lätt att förstå och enkel att förklara för

     andra.

Copyright © Svedemar Konsult AB