Svedemar-cmyk.jpg

Frekvensfunktion.jpg

Action-plan.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

Successiv tidsanalys - resultat

Resultatet från en successiv tidsanalys är:

• en tydlig och förankrad målformulering för projektet (vad projektet ska leverera)

• avgränsningar (vad projektet inte ska leverera, för undvikande av missförstånd)

• en definition av ”att vara klar”

• ev fasta förutsättningar

• restriktioner under projekttiden

• de viktigaste aktiviteterna och deras inbördes beroenden

• de mest kritiska aktiviteterna (som kan påverka färdigtidpunkten)

• den sannolika projekttiden (färdigtidpunkten)

• projekttidens möjliga spridning dvs hur säkra analysgruppen är på projekttiden

• de största tidsosäkerheterna i projektet identifierade och rangordnade

• åtgärder för att hantera de största osäkerheterna

Det kan kanske låta som om resultatet skulle vara svårt att ta till sig. I verkligheten är det precis tvärtom. En av styrkorna är den enkla kommunikationen där resultatet presenteras grafiskt. Det gör presentationen lätt att förstå och enkel att förklara för andra.

Copyright © Svedemar Konsult AB