Svedemar-cmyk.jpg

Kurva-kalkyl.jpg 10-i-topp-kalkyl.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

Successiv kalkyl - resultat

Resultatet efter en successiv kalkyl är:

• en tydlig och inom analysgruppen förankrad målformulering för projektet (vad projektet ska leverera)

• avgränsningar (vad projektet inte ska leverera, för undvikande av missförstånd)

• ev fasta förutsättningar

• restriktioner under projekttiden

• den sannolika slutkostnaden för projektet

• slutkostnadens möjliga spridning dvs hur säker analysgruppen är på slutkostnaden

• de största kostnadsosäkerheterna i projektet identifierade och rangordnade

• åtgärder för att hantera de största osäkerheterna

Det kan kanske låta som om resultatet skulle vara svårt att ta till sig. I verkligheten är det precis tvärtom. En av styrkorna är den enkla kommunikationen där resultatet presenteras grafiskt. Det gör presentationen lätt att förstå och enkel att förklara för andra.

  Copyright © Svedemar Konsult AB