Svedemar-cmyk.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

Riskanalys - metoder

Det finns flera metoder för att göra riskanalyser i projekt, från enkla metoder till avancerad datorstödd projektsimulering.

Valet av metod beror på vad resultatet ska användas till. För att inom projektgruppen diskutera risker och deras konsekvenser finns enkla och snabba metoder som projektgruppen själv kan använda på några timmar.

För att ta fram kalkylen och/eller tidplanen och samtidigt få underlag för att hantera de största riskerna krävs andra metoder. Exempel på en sådan är Successivmetoden. Läs mer ⋙

 

I särskilt komplicerade situationer och för att simulera alla möjliga framtida kombinationer av utfall använder vi ett speciellt beräkningsprogram tillsammans med en kraftfull dators slumptalsgenerator (Monte Carlo-simulering). Läs mer»

 

Copyright © Svedemar Konsult AB