Svedemar-cmyk.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

Riskanalys - syfte

Det första steget i riskhanteringen är en riskanalys. Syftet med den är att:

  • ge beslutsfattarna bästa möjliga beslutsunderlag
  • öka möjligheten att lyckas med projektet

  Copyright © Svedemar Konsult AB