Svedemar-cmyk.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

Riskanalysen - del av projektprocessen

De senaste åren har intresset ökat för att identifiera, rangordna och hantera risker i projekt.

I många företag är riskanalysen och åtgärdsplanerna en normal del av projektprocessen.

Det görs riskanalyser både inför viktiga beslut och återkommande under genomförandet. De har blivit en del av projekt­ledarens verktygslåda.

Copyright © Svedemar Konsult AB