Svedemar-cmyk.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

Successiv tidsanalys

För en generell beskrivning av successivmetoden Läs mer»

 

Resultatet från en successiv tidsanalys består av två delar:

Copyright © Svedemar Konsult AB