Svedemar-cmyk.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

Successivmetoden

Successivmetoden är ett sätt att tidplanera eller kalkylera och samtidigt hantera ett projekts osäkerheter.

Syftet är att:

  • ge beslutsfattarna bästa möjliga beslutsunderlag
  • öka möjligheten att lyckas med projektet

  Copyright © Svedemar Konsult AB