Svedemar-cmyk.jpg

Bjoern.jpg

Risker i projekt

Björn Svedemar


 

Risker i projekt

Känner du igen den här situationen?

Ditt företag har ett viktigt projekt. Det skiljer sig från vad du och organisationen är vana vid t ex pga projektets storlek, komplexitet, teknikinnehåll, leveranstid, kontraktsform eller behov av sam­ordning.

De inblandade känner att det finns stora risker och att viktiga förutsättningar är oklara. Det är svårt att se alla beroenden mellan olika aktörer. Det blir allvarliga konsekvenser om projektet blir försenat eller kostar för mycket.

De vanliga metoderna för att tidplanera och kalkylera räcker inte till i den här situationen. Om man ändå använder dem blir resultatet ofta att projektet både tar längre tid och blir dyrare än man tänkt sig.

Därför behöver man metoder för att hantera de risker som finns.

Copyright © Svedemar Konsult AB