Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Affärsidé

Jag har avvecklat mitt företag. Min tidigare affärsidé var lika enkel som självklar:

Jag ska bidra till att mina kunders stora och komplexa projekt lyckas.

Det innebär att jag för:

  • projektägare som vill fatta rätt projektbeslut och känna sig trygga under genomförandet
  • projektledare som vill framgångsrikt genomföra sitt projekt

ska bidra till att deras stora och komplicerade projekt lyckas genom att förbereda, leda och dokumentera seminarier för kalkylering och/eller tidsanalys med samtidig riskhantering så att de:

  • har bästa möjliga beslutsunderlag inför viktiga projektbeslut
  • kan identifiera, rangordna och hantera de största tids- och kostnadsriskerna i projektet