Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Användarsituationer

Successivmetoden används när:

  • projektet skiljer sig från det man är van vid t ex pga projektets storlek, komplexitet, nytt teknikinnehåll, krav på leveranstid, kontraktsform, typ av kund eller behov av samordning
  • de berörda känner att det finns stora osäkerheter
  • viktiga omvärldsförutsättningar är oklara
  • det är svårt att se alla beroenden mellan olika aktörer
  • det blir allvarliga konsekvenser om projektet blir försenat eller kostar för mycket
  • ett projekt är i kris och man måste göra ett ”omtag”