Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Björn Svedemar

Jag har avvecklat mitt företag och är numera pensionär och tidsmiljonär.

Jag har hela yrkeslivet arbetat med projekt i olika roller och inom många olika branscher. Jag har mer än 30 års erfarenhet som konsult och drygt 20 år som egen företagare. Affärsidén var att bidra till att mina kunders projekt lyckas. Som civilingenjör samhällsbyggnad (f d väg och vatten) är jag teknisk generalist. 

Jag har kompletterat min utbildning med bl a företagsekonomi, juridik och ledarskap. Jag har också erfarenhet som kursledare vid utbildningar i Projektstyrning – Tekniker och metoder. Min inriktning som konsult är projektstyrning av främst tekniska projekt. De flesta av mina uppdrag är stora infrastrukturprojekt (se Referenser).

Jag arbetar mest med riskanalyser med fokus på tid och kostnad. Det sammanlagda värdet av de kalkyler jag medverkat i är ca 780 miljarder kronor (summa medianvärden).

Den sammanlagda projekt­tiden för tidsanalyserna är ca 475 år (summa medianvärden).