Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Hur går det till?

Normalt arbetar vi under två långa, intensiva dagar i ostörd miljö med övernattning på en konferensanläggning.

Deltagarna väljs så att gruppen innehåller alla de kompetenser vi behöver för att göra en bra analys och effektiva åtgärdsplaner. En övre gräns är ca 15 personer. Förberedelser görs i en mindre grupp.

Den ”neutrala” seminarieledaren svarar för metodkunnandet och metodpresentationen, förbereder och leder seminariet samt gör beräkningar, datorsimuleringar, dokumentation inkl kvalitetssäkring.