Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Kännetecken

Metodens kännetecken, som skiljer den från vanliga kalkyl- och planeringsmetoder, är:

  • Osäkerhet – vi accepterar att det finns osäkerheter, synliggör och rangordnar dem för att förbättra projektet
  • Bedömningsteknik – vi ger tre indatavärden (minimum-troligt-maximum) istället för, som normalt, bara ett värde
  • Överblick (top-down) – vi fokuserar på helheten och överblicken. Vi detaljerar bara där metoden pekar på att det behövs
  • Generella villkor – hanterar de osäkerheter/förutsättningar som är gemensamma för flera kalkylposter/aktiviteter. Syftar till att göra alla kalkylposterna statistiskt oberoende.