Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Foto: Anders Nyh

Metodbeskrivning

Successivmetoden:

  • är ett sätt att kalkylera eller tidplanera och samtidigt hantera riskerna i ett projekt
  • använder sannolikhetsläran för att bedöma framtida utfall
  • följer en strikt, stegvis arbetsprocess som leds av en ”neutral” person
  • bygger på samverkan i en grupp med bred och relevant kompetens
  • använder brainstormingtekniker för att identifiera osäkerheter och åtgärder
  • utgår från situationen och kunskapen vid analystillfället