Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Monte Carlo-simulering

Tidsanalysen använder s.k. Monte Carlo-simulering för att få en så realistisk bild av projektets färdigtidpunkt som möjligt. Alla osäkerheter i tidplanens aktiviteter, beroenden och omvärldsförutsättningar synliggörs. Med hjälp av en kraftfull dators slumptalsgenerator simuleras sedan alla möjliga kombinationer av utfall. Det är som att göra tusentals ”what-if”-scenarier på en gång! Som att  ”leva igenom” projektet i förväg om och om igen, varje gång med en ny uppsättning förutsättningar som ger ett nytt resultat. Resultaten låter dig se hela skalan av vad som skulle kunna hända i ditt projekt. Och ur den informationen få fram de största tidsriskerna och vilka aktiviteter som är tidskritiska. Det blir sedan underlag för åtgärdsplanerna.

Det kan låta som om all den här extra informationen skulle komplicera dina beslut. I verkligheten är det precis tvärtom. En av simuleringsmetodens styrkor är nämligen den enkla kommunikationen. De aktuella riskerna presenteras nämligen grafiskt. Du kan lätt förstå den grafiska presentationen och den är enkel att förklara för andra.