Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Foto: Anders Nyh
Foto: Anders Nyh
r

När används metoden?

Metoden används i alla tänkbara planerings-, kalkylerings- och beräkningssituationer. Överallt där det går att beskriva ett projektmål och det finns osäkerheter i genomförandet och förutsättningarna. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Metoden används för alla typer av projekt och i alla projektskeden. I tidiga skeden gör metoden stor nytta när både osäkerheten och möjligheten att påverka är som störst.

I många många företag är riskanalysen och åtgärdsplanerna en normal del av projektprocessen. Där gör man riskanalyser både inför viktiga beslut och återkommande under genomförandet.