Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Nästan rätt i stället för exakt fel

Vad ett projekt kostar eller hur lång tid det tar vet vi inte säkert förrän det är klart. Och då är det för sent att påverka ……..

Ändå redovisas ofta kostnads- och tidsbedömningar i tidiga skeden av ett projekt som exakta tal trots att de flesta inser att det framtida värdet egentligen ligger inom ett osäkerhetsintervall. Och där vissa värden är mer sannolika än andra. Man har ett gungfly av osäker information och räknar med åtta decimaler för att försöka skapa säkerhet.

Med successivmetoden är ambitionen att hellre räkna ”nästan rätt i stället för exakt fel”. Vi tar sannolikhetsläran till hjälp. Arbetet bedrivs i en stegvis process. Styrda av metoden detaljerar vi bara kalkylen/planen i de delar som har betydelse för helheten. På det sättet behåller vi hela tiden överblicken och undviker att fastna i detaljer. Bedömningarna görs av personer med relevant kunskap och lång erfarenhet.