Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Ordet ”Riskanalys”

Ordet ”riskanalys” betyder olika saker beroende på vad man arbetar med. För en finansanalytiker har ordet en annan betydelse än för en person som arbetar med t ex trafiksäkerhet.

För mig handlar riskanalys om allt som kan göra att ett projekt blir försenat eller kostar för mycket. Egentligen borde det heta ”osäkerhetsanalys”. Det handlar ju om att hantera både risker och möjligheter.

Men ordet riskanalys är så inarbetat så jag använder det.