Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Resultat – kalkyl

Resultatet från en successiv kalkyl är en rapport med:

  • en tydlig och inom analysgruppen förankrad målformulering för projektet (vad projektet ska leverera)
  • avgränsningar (vad projektet inte ska leverera, för undvikande av missförstånd)
  • eventuella fasta förutsättningar
  • restriktioner under byggtiden
  • den sannolika slutkostnaden
  • slutkostnadens möjliga spridning dvs hur säker analysgruppen är på slutkostnaden
  • de största kostnadsosäkerheterna i projektet identifierade och rangordnade
  • åtgärder för att hantera osäkerheterna

Det kan kanske låta som om resultatet skulle vara svårt att ta till sig. I verkligheten är det precis tvärtom. En av styrkorna med metoden är den enkla kommunikationen där resultatet presenteras grafiskt. Det gör resultatet lätt att förstå och att förklara för andra.