Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Resultat tidsanalys

Resultatet från en successiv tidsanalys är en rapport med:

 • en tydlig och inom analysgruppen förankrad målformulering för projektet (vad projektet ska leverera)
 • avgränsningar (vad projektet inte ska leverera, för undvikande av missförstånd)
 • en definition av ”att vara klar”
 • eventuella fasta förutsättningar
 • restriktioner under byggtiden
 • de viktigaste aktiviteterna och deras inbördes beroenden (grafiskt presenterat)
 • de mest kritiska aktiviteterna (som kan påverka färdigtidpunkten)
 • den sannolika projekttiden (färdigtidpunkten)
 • projekttidens möjliga spridning dvs hur säker analysgruppen är på den
 • de största tidsosäkerheterna i projektet identifierade och rangordnade
 • åtgärder för att hantera osäkerheterna

Det kan kanske låta som om resultatet skulle vara svårt att ta till sig. I verkligheten är det precis tvärtom. En av styrkorna med metoden är den enkla kommunikationen där resultatet presenteras grafiskt. Det gör resultatet lätt att förstå och att förklara för andra.