Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Kalkyl eller tidplan?

Successivmetoden finns i två varianter:

deadline-2636259_1280

Successiv kalkyl

Successiv tidsanalys

För projekt med stort kostnadsfokus där slutkostnaden och kostnadsosäkerheterna är en viktig del av beslutsunderlaget.

För projekt med strikt deadline, krav på tidiga intäkter eller komplicerade tidssamband mellan aktiviteterna.

I många projekt gör man både kostnads- och tidsanalyser (tidplanen ger ju ofta förutsättningarna för kalkylen).

Resultatet från en successivanalys består av två delar:

  • en rapport med bl a projektets leveransmål, slutkostnad, projekttid, osäkerheter, åtgärder mm

           –  Successiv kalkyl

           –  Successiv tidsanalys

  • bonuseffekter” bl a i form av överblick och samsyn inom analysgruppen

Delar av resultatet presenteras grafiskt. Det gör presentationen lätt att förstå och enkel att förklara för andra.