Ett sätt att hantera risker i projekt

Björn långsmal rev croppad, croppad

Björn Svedemar

Riskanalys – metoder

Det finns flera metoder för att göra riskanalyser i projekt, från enkla metoder till avancerad datorstödd projektsimulering.

Valet av metod beror på vad resultatet ska användas till. Det finns enkla och snabba metoder som projektgruppen kan använda för att diskutera risker och deras konsekvenser.

För att ta fram kalkylen och/eller tidplanen och samtidigt få underlag för att hantera de största riskerna krävs andra metoder. Exempel på en sådan är Successivmetoden.

I särskilt komplicerade situationer och för att simulera alla möjliga framtida kombinationer av utfall använder vi ett speciellt beräkningsprogram tillsammans med en kraftfull dators slumptalsgenerator (Monte Carlo-simulering).